top of page

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie i stosowaniem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO), informujemy, że:

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SNOW PR Andrzej Lesiewski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pod Kopcem 52, 00-713 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 457097, NIP 894-239-21-45 (Administrator Danych Osobowych/ADO)

  2. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z ADO poprzez adres poczty elektronicznej ado@snowpr.pl

  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżącej komunikacji z nami (dotyczy w szczególności wysyłania informacji obejmujących materiały informacyjnie przeznaczone dla dziennikarzy oraz osób pracujących w mediach dotyczące działalności Klientów SNOW PR), co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  4. Twoje dane – imię, nazwisko i miejsce pracy – mogą zostać udostępnione Klientom w celach informacyjnych. Nie będą udostępniane odbiorcom.

  5. Twoje dane będą przechowywane przez okres, w którym będziemy z nich korzystać do kontaktu z Tobą, najpóźniej do dnia złożenia przez Ciebie sprzeciwu w tym zakresie.

  6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

  7. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO możesz wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

  9. Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

łówek 1

bottom of page